Tesis doctorals dissenyades i maquetades per Anna Morera

Disseny i maquetació de Tesis Doctorals i TFM/TFG

Assessorament únic i personalitzat en cada projecte. Disseny de qualitat, delicat i creatiu, per oferir una excel·lència integral en tot el procés: creació, disseny, composició, edició i maquetació fins la impressió, enquadernació i entrega final.

El contingut dels projectes és fonamental, però el disseny és el primer que es visualitza i el que convida a llegir. Una bona maquetació permet una millor lectura, un equilibri entre els elements i dóna uniformitat al treball entregat.

La presentació de la Tesi Doctoral ha de ser molt visual, atractiva i clara sense perdre la qualitat de l’exposició de les dades científiques. Ha de mostrar la informació de manera ordenada i professional. L’objectiu és oferir al client les eines per arribar a un resultat que desitgi.

És molt important seguir les normatives establertes que fixen els centres universitaris per poder ser acceptada en l’entrega final al Tribunal.

Logo Estrella

UNA BONA PRESENTACIÓ ÉS IMPRESCINDIBLE
PER DONAR-LI EL TOC FINAL

Scroll to Top